BIspehaven

Enkon A/S skal udføre jord-, kloak-, belægning- og gartnerarbejde i forbindelse med nedrivningen af 6 boligblokke i Bispehaven i Århus.

Kloakarbejdet er påbegyndt i denne uge, og vi glæder os til en spændende opgave.

April 2024

 

Hørkram

Foråret er kommet og vores medarbejdere og maskiner arbejder på højtryk. Projektet ved Hørkram er ved at tage form, og vi glæder os til at aflevere et flot projekt. Vi takker Amatech for tilliden og for et rigtigt godt samarbejde.

April 2024

 

Rains HQ

På Rains HQ i Lisbjerg er vi i gang med en meget spændende betonopgave. Der skal støbes en 20 meter høj in-situ væg udenpå trappetårnet. Her er billeder fra forskallingsarbejdet, fra støbningen og fra det færdige resultat fra støbning nr. 1 ud af 3. Virkelig flot arbejde gutter!

Marts 2024

 

Åboulevarden, Aarhus C

Ved Åboulevarden i Aarhus er vi snart i top med begge elevator-/trappetårne. Begge in-situ støbt med vægge og dæk. En meget spændende opgave, som kræver planlægning, styring og godt håndværk. Rigtig godt gået af hele holdet på pladsen.

Nørrebrogade Aarhus

På Nørrebrogade skrider det godt fremad med betonarbejdet til trods for det udfordrende vejr med blæst, sne og regn. Rigtig flot arbejde af hele holdet på sagen.

 

Erfaren maskinfører til Liebherr 926 gravemaskine. 

Enkon A/S har travlt, og vi søger en gravefører til en Liebherr 926 med Leica GPS.

Som maskinfører hos Enkon A/S får du en central rolle på vores byggesager og stor indflydelse på løsningen af de forskellige graveopgaver. Du vil gennem din erfaring og engagement hjælpe med planlægning og gennemførelse af forskellige opgaver som erhvervsbyggeri, renoveringsopgaver, byggemodninger, vejprojekter samt en del specialopgaver.

Læs mere her…

 

Åboulevarden

Ved Åboulevarden i Aarhus skal Enkon A/S in-situ støbe 2 trappe/elevatortårn på 24 meter i højden. Vi er i godt i gang derinde, og vi glæder os til denne spændende opgave.

August 2023

 

Smukfest

I fredags var det traditionen tro atter tid til vores årlige sommerarrangement på smukfest. Vi mødte talstærkt op i bøgeskoven, og vi havde en dejlig dag sammen med fest og musik. Tak til alle for en god dag.

August 2023

 

Herningvej i Silkeborg

Der bliver knoklet i varmen, og i dag fik vi støbt bjælker og bundplade til et nyt etagebyggeri på Herningvej i Silkeborg.

Den selvbærende konstruktion med armerede bjælker samt dobbeltarmeret bundplade er støbt på pæle.

De næste par uger står på støbning af skafter,  opmuring af lecablokke samt isolering og støbning af terrændæk.

Juni 2023

 

Hvedebakken

Enkon A/S har i totalentreprise opført 16 rækkehuse på Hvedebakken i Hammel. Vi er stolte af det færdige resultat, og vi glæder os over, at de første familier er flyttet ind.

Vi siger stor tak til vores samarbejdspartnere, underentreprenører, leverandører samt vores dygtige og engagerede medarbejdere – I har alle bidraget til det flotte byggeri og den gode kvalitet.  

Juni 2023

Himmerlandskød

I efteråret blev Himmerlandskøds nye flotte slagteri færdiggjort og taget i brug, men enkelte udvendige arbejder blev forhindret af vejret. Enkon A/S færdiggør i øjeblikket de udvendige arbejder, og vi er glade for resultatet.

Vi vil gerne takke Amatech og Himmerlandskød A/S for samarbejdet. Vi er stolte af projektet og ønsker Himmerlandskød A/S tillykke med det flotte resultat.

Enkon A/S har udført jord-, kloak-, beton-, belægning- og gartnerarbejde.

Maj 2023

 

Pakhus 77

Ved Pakhus77 i Aarhus skal etableres 5 udendørs padeltennis baner, heraf 4 double og 1 single bane.

Den ene double bane skal også fungere som center court til arrangementer mv. Desuden etableres 3 pickleball baner og 3 sand volleyballbaner.

Enkons arbejde omfatter støbning af 146 stk. punktfundamenter til banerne, og udlægning af asfalt. 

Maj 2023

 

 

Vi er i fuld gang med nyt tankanlæg og vaskehal for OK i Svenstrup, og i sidste uge startede vi på endnu et tnakanlæg for OK i Tyrsted ved Horsens. Vi takker for tilliden og ser frem til et godt samarbejde.

Maj 2023

 

Rains HQ

NY SAG – Enkon A/S skal udføre jord-, kloak-, beton-, belægnings- og gartnerarbejde i forbindelse med opførelsen af nyt hovedkontor til Rains, og vi er kommet godt i gang.

Vores gravemester, Henrik, er ekstra glad, da han lige har modtaget sin nye Liebherr gravemaskine. Så han er helt klar til at håndtere de ca. 20.000 m3 jord.

Februar 2023

 

Bindesbøll Byen

Vi er glade for at være i gang med endnu en renoveringssag.

Denne gang det gamle psykiatriske hospital i Risskov fra 1851, Bindesbøll Byen, som skal omdannes til 231 lejligheder.

Enkon A/S udfører jord-, kloak-, beton-, belægnings- og gartnerarbejde.

Arbejdet skal være færdig sommeren 2024

Januar 2023

 

Lindeparken og Digtergangen

En flot morgen inden juleferien startede vi op på etablering af byggeplads i Åbyhøj, i forbindelse med boligrenoveringen af Lindeparken og Digterparken. 
Det er med stor glæde, at vi skal udføre jord, kloak, beton, belægning og gartnerarbejde på denne sag.
 
Projektet forløber frem til 2025
 
 
Lindeparken og Digtergangen i Åbyhøj består af sammenlagt 78 plus 81 almene boliger, 16 ungdomsboliger 
Lindeparken og Digterparken Åbyhøj

 

NY SAG – ELLEKONEBAKKEN

Enkon A/S skal udføre jord-, kloak-, beton-, belægnings- og gartnerarbejde i forbindelse med renoveringen af Ellekonebakken i Viborg.

Vi takker Jorton for ordren og ser frem til et godt samarbejde.

Opgaven strækker sig frem mod 2027, og vi er allerede i gang med bundopbygning til byggepladsen.

December 2022

Ringparken

NY SAG:
Enkon A/S skal udføre jord-, kloak-, beton-, belægning- og gartnerarbejde i forbindelse med renoveringen af Ringparken i Viborg. Opgaven strækker sig over de næste 2 år. 
 
November 2022

Niels W Gades Vej

I Marselisborg er vi i fuld gang med at etablere en 610m2 stor kælder med swimmingpool, rekreation- og aktivitetsområde.

Kælderen etableres op mod det eksisterende hus, hvor der udføres en underjordisk gang mellem den nye tilbygning og den eksisterende bolig.

 

Rødkløvervej

Der er travlhed på pladsen, de første fundamenter er støbt og gravearbejdet pågår med udgravning af p-kælder. Vi er kommet godt i gang med det spændende projekt på Katrinebjerg i Århus.

Enkon A/S udfører jord,- kloak- og betonarbejdet ifm. opførelsen af 209 lejligheder. Vi ser frem til endnu et godt samarbejde med CASA.

Juni 2022

 

Marselisborg Allé

På Marselisborg Alle støbte vi i dag bundplade på forhuset. På baghuset har vi støbt vægge og dæk op i 3 etager. Nu skal vi i gang med kældervægge på forhuset samt terrændæk i p-kælder samt etagedæk over p-kælderen. 
Flot arbejde af vores dygtige folk 💪
Juni 2022

 

IKEA, Aarhus

Fredag støbte vi dæk over det 24 meter høje elevatortårn på Ikea. Vores dygtige medarbejdere har arbejdet hårdt og målrettet for at nå denne milepæl på 10 uger. Dette kan kun lade sig gøre med god planlægning og et godt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter.Vi glæder os nu til at færdiggøre resten af projektet.

Juni 2022

 

Amaliegade

Vi er kommet godt i gang med jordarbejdet på denne spændende opgave midt i hjertet af Århus. 
Vi glæder os til at starte på in-situ betonarbejderne i løbet af den næste uge. 
Vi har stor erfaring med netop denne type bysager med begrænset plads og komplicerede byggeforhold.
 
Enkon A/S udfører jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejder. 
Maj 2022

 

Risskov

Det har været en travl uge, men vores folk har nydt det gode vejr med flere store støbninger.

Vi har blandt andet færdiggjort den nederste etage på en villa i Risskov. Her arbejder vi 7m under vandspejlet i Århus Bugten.

Den nederste etage er afsluttet med støbninger i to rundbue træforskallinger. Flot arbejde gutter.

I næste uge opstartes arbejdet med in-situ dæk.

Marts 2022

 

Skæring Skolevej

Så er vi kommet godt i gang på Skæring Skolevej, hvor der skal etableres nye 60 rækkehuse.

 
Enkon står for jord-, kloak-, beton-, pæleramning-, belægning- og gartnerentreprisen.

 

Skt. Marcus Kirkeplads

I dag startede vi op på Skt. Marcus Kirkeplads, hvor vi skal forstærke et eksisterende betondæk.

Januar 2022

 

Ikea Aarhus

Så er 2022 startet godt ud med en ny spændende opgave ved Ikea i Aarhus. Opgaven består af en delvis ombygning af eksisterende p-kælder til lager på 1400 m2 samt et 24 meter højt in-situ støbt elevatortårn.

 

Byggeri med udsigt

For tiden nyder flere af vores folk havudsigten fra vandkanten i Risskov og Egå. Vi er i fuld gang med 3 villaer i første række.

To af byggerierne er med in situ støbte kældere og etagedæk.

Det ene af disse projekter udføres med to etagers kælder under jorden, hvor der bygges -7m under vandniveau.

 

Gellerup Sports- og Kultur Campus

Enkon A/S er i fuld gang med færdiggørelsen på Gjellerup Sport- og Kultur Campus. Vi har på projektet udført jord-, kloak- og betonarbejde samt elementmontagen. Nu er det vores belægningsfolk og gartnere, som knokler for at skabe et flot resultat.     

Himmerlandskød

Der er gang i arbejdet på projektet Himmerlandskød i Aalestrup. De første 2000 m2 undergulv er nu støbt. Rigtig godt gået af gutterne på pladsen. Nu mangler vi bare de sidste 10.000 m2. 

 

Hammel Genbrugsplads

Enkon A/S har udført hovedentreprisen vedr. opførelsen af ny genbrugsplads i Hammel for Favrskov Forsyning.

Vi er stolte og glade for det færdige resultat og takker Favrskov forsyning, vores underentreprenører og vores medarbejdere for et godt og konstruktivt samarbejde.

Himmerlandskød

Enkon A/S skal udføre jord, kloak, beton, belægning og gartnerarbejde i forbindelse med opførelsen af nyt kreaturslagteri for Himmerlandskød i Aalestrup.

På den 10 ha. store grund skal der bygges 16.000 m2 slagteri og administration samt udføres mere end 20.000 m2 belægning.

Torvet, Galten

I sidste uge afleverede Enkon A/S projektet Torvet 5, Galten.

Projektet har omfattet en større jord udskiftning, støbning af fundamenter og terrændæk for to boligblokke samt 1700m2 belægning.

Enkon A/S har udført jord, kloak, beton, belægning og gartnerarbejder.

Vi takker for et godt samarbejde med Peter Nielsen.

Maj 2021

 

Biblioteksparken Aarhus

Enkon A/S har afsluttet færdiggørelsen af gårdrum på Biblioteksparken i Århus.

Vi er stolte af resultatet, og der skal lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere og vores dygtige medarbejdere, som alle har ydet en kæmpe indsats.

April 2021

 

 

Malling Dampmølle

Enkon udfører jord, kloak, beton, belægning- og gartnerarbejdet i forbindelse med opførelsen af 53 boliger i Malling Dampmølle. Vi er kommet godt i gang med jordarbejdet på dette spændende projekt.

April 2021

 

Knudrisgade

Vi har netop afsluttet støbearbejdet på Knudrisgade. Arbejdet har desuden omfattet en større jordudskiftning, kloakarbejder og fundamenter for i alt 3 boligblokke. Støbearbejdet blev afsluttet i høj sol med pølsevogn og hotdogs.

Nu afventer færdiggørelsen af de udvendige arealer.

Marts 2021

 

Hammel Genbrugsplads

Ny sag vundet vedørende Hammel Genbrugsplads. Læs mere om sagen her

Ny afgangsterminal Aarhus Lufthavn

Enkon udfører jord, kloak, beton og belægning ifm. opførelsen af ny afgangsterminal i Aarhus Lufthavn.

 

Told og politibygningen Aarhus Lufthavn

Enkon A/S udfører jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejde.

Så blev endnu en lærling udlært.

Stort tillykke til Theis med den flotte sølvmedalje.

September 2020

 

Godsbanen, Aarhus

For Aarhus Kommune har vi netop færdiggjort et projekt på godsbanen. Opgaven bestod blandt andet af et ø1000 rørbassin samt etablering af ny vej, indkørsel og fortov på Keld Tolstrups Gade.

September 2020

Gellerup sports- og kulturcampus.

Der er travlhed på Gjellerup sport og kultur campus. I dag støbes der 1500 m2 terrændæk, og der er fuld gang i elementmontagen. Vi takker MTH for tilliden og for det gode samarbejde.

September 2020

 

MULTIHUS HJORTSHØJ

Enkon A/S er netop påbegyndt udgravning til nyt Multihus i Hjortshøj. Projektet indeholder sportshal med springgrav, fitness og caféområde med et samlet areal på 2400 m2.

Vi har den seneste måned etableret en ny 1700 m2 stor parkeringsplads, da den eksisterende inddrages til den nye Multihal.

Inden sommerferien udgraver vi området for den ny multihal, efter sommerferien ser vi frem til at  påbegynde betonarbejderne.

Enkon A/S udfører jord-, kloak-, beton-, belægning- og gartnerentreprisen.

Møllerens Hus

Vi er lige påbegyndt byggemodningen ifm. opførelsen af 29 boliger, Møllerens Hus i Ugelbølle.

Vores dygtige medarbejdere klager bestemt ikke over hverken vejret eller udsigten.

 

Gjellerup sports- og kulturcampus

Så kom vi i gang med Gjellerup sport- og kulturcampus. Enkon A/S skal udføre jord-, kloak-, beton-, belægning- og gartnerarbejde. Det er et spændende projekt, som indeholder et samlingshus med bl.a. et bibliotek samt et bevægelseshus til cirkus, klatring, dans mm. Disse huse bindes sammen af Verdenspladsen. 

Strandhusvej

I Egå udfører Enkon A/S jord-, kloak- og betonarbejde i forbindelse med opførelsen af et in-situ støbt hus i to plan.
Alle vægge skal fremstå i rå beton.
En rigtig spændende opgave.

 

Torvet Galten

Enkon A/S har i denne uge påbegyndt en ny sag i Galten. Etablering af to boligblokke med tilhørende udvendige arealer. Enkon udfører jord-, kloak-, beton-, belægnings- og gartnerarbejde.

Marts 2020

Peder Skrams Gade

Så er kældervægge monteret, og der er klar til dæk på Peder Skrams Gade.

Der var en flot morgen og da det blev lyst var væggene monteret.

Februar 2020

 

Knusrisrækkerne

Enkon A/S udfører jord-, kloak-, beton-, gartner- og belægningsarbejde i forbindelse med opførelsen af et 5 etagers træhus med 89 almene boliger.

 

Peder Skrams Gade

Enkon A/S udfører jord-, kloak-, beton-, belægnings og gartnerarbejde i forbindelse med opførelsen af 12 nye boliger.

Arbejdet omfatter spuns samt understøbning af nabobygninger.

 

Ladegårdsparken

Enkon A/S er startet på etableringen af 17 rækkehuse i Rønde. Arbejdet omfatter en større jordudskiftning efterfulgt af beton-, belægnings- og gartnerarbejde.   

Projektet skal stå færdig i efteråret 2020

Enkon A/S er kommet godt i gang med jordarbejdet ifm. etablering af ny lagerhal for DS Flexhal. Bygningen er på ca. 7000 m2 og der skal etableres godt 6500 m2 vej- og parkeringsareal.

Enkon A/S udfører jord-, kloak-, beton,- belægning- og gartnerarbejdet. Vi glæder os til at løfte endnu en opgave for DS Flexhal og takker for tilliden.

 

Sahl akkumulatorfabrik

Der støbes terrændæk ifm. opførelsen af ny lagerhal for Sahl Akkumulatorfabrik.

November 2019

 

Åby Skole

Enkon A/S har netop afleveret Åby Skole. Tillyke med det gode resultat. Vi takker Q-Cobstruction for det gode samarbejde. Enkon A/Shar udført jord-, kloak-, beton-, element-, belægnings- og gartnerarbejde.

November 2019

Pindstrup Skole

Fredag d. 12. Oktober 2019 afleveres udvidelse af Pindstrup skole, vi er derfor ved at lægge sidste hånd på de udvendige arealer.

Det er med stor glæde at Enkon A/S for tredje gang har udført en udvidelse af Pindstrup Skole som hoved/råhusentreprise for SydDjurs Kommune.

Arbejdet har omfattet jord-, kloak-, beton-, murer-, belægnings- og gartnerarbejde samt inventar i terræn.

 

Jyllands Postens nye domicil

Enkon A/S er i sidste uge blevet færdige med udførelsen af 1000 m2 in-situ støbt belægning ved Jyllands Postens nye domicil ved Århus Havn.

Betonbelægningen er udført i skrå felt-inddelte områder med kostet overflade i forskellige retninger. Enkon A/S har på dette projekt udført jord-, kloak-, beton- og belægningsentreprisen.

September 2019

 

August 2019

Enkon A/S har afleveret sidste etape af Trianglen, Aarhus C, før tid og uden fejl og mangler.

 

Enkon på Smukfest

I Enkon A/S afholdte vi fredag d. 9. august vores årlige sommerarrangement på smukfest sammen med vores medarbejdere. Vi havde en rigtig god dag i bøgeskoven og stemningen var i top. 
Vi takker vores medarbejdere for en fantastisk indsats i 2019 og ser frem mod et travlt efterår med spændende nye projekter. 

Juli 2019

Enkon skal lave jord-, kloak-, beton-, belægnings- og gartnerarbejde ifm. opførelsen af ny administration og lagerhal for Frost i Hadsten.

Juni 2019: Voldumcentret

Første spadestik Voldumcenteret.

Enkon A/S har vundet storentreprisen for Faurskov Kommune vedr. opførelse af 10 plejeboliger ifm. udvidelsen af Voldumcenteret.

Enkon skal stå for jord,- kloak,- beton,- murer,- gartner- og belægningsentreprisen.

Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.

Maj 2019: Trianglen

Så er første etape af Trianglen afleveret – Til tiden og uden mangler.

 

NYHED: Assentoft

Så er kommet godt i gang med jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejde i forbindelse med opførelse af hal i Assentoft.

Trianglen

Færdiggørelsen af udenomsarealerne på Trianglen er i fuld gang. Vi har siden 2017 udført jord-, kloak-, beton-, belægnings- og gartnerarbejde for Casa A/S på dette flotte projekt, som omfatter 367 lejligheder og 5 erhvervslejemål.

 

NYHED: Nicolinehus

Enkon er stolte af at skulle udføre udgravningen af ca. 150.000 tons jord i forbindelse med opførelsen af Nicolinehus.

 

Nyhed: Enkon ligger langt over mål

Enkon tager ansvar og uddanner den næste generation af struktører indenfor jord og beton.

 

Tryghedsrenovering Bispehaven

Så er vi i gang med Danmarks første Tryghedsrenovering…

Ny sag: Danske Bank

Udgravningen er opstartet til 2000 m2 kontorbygning og 3500 m2 P-kælder.