IKEA AARHUS

Vores projekt for Ikea Aarhus består bl.a. af et 24 meter højt elevatortårn med 3 kerner.

Der udføres in-situ støttemure i terræn samt et nyt rampe område til lastbiler.

Indvendigt i den eksisterende p-kælder som omdannes til lager har vi lige støbt terrændæk.

Maj 2022

Byggeri med udsigt

For tiden nyder flere af vores folk havudsigten fra vandkanten i Risskov og Egå. Vi er i fuld gang med 3 villaer i første række.

To af byggerierne er med in situ støbte kældere og etagedæk.

Det ene af disse projekter udføres med to etagers kælder under jorden, hvor der bygges -7m under vandniveau.

 

Hammel Genbrugsplads

Enkon A/S har for Favrskov forsyning udført hovedentreprisen vedr. opførelsen af ny genbrugsplads i Hammel.

Vi er stolte og glade for det færdige resultat og takker Favrskov forsyning, vores underentreprenører og vores medarbejdere for et godt og konstruktivt samarbejde.

Himmerlandskød

Enkon A/S skal udføre jord, kloak, beton, belægning og gartnerarbejde i forbindelse med opførelsen af nyt kreaturslagteri for Himmerlandskød i Aalestrup.

På den 10 ha. store grund skal der bygges 16.000 m2 slagteri og administration samt udføres mere end 20.000 m2 belægning.

 

Biblioteksparken Aarhus

Enkon A/S har afsluttet færdiggørelsen af gårdrum på Biblioteksparken i Århus.

Vi er stolte af resultatet, og der skal lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere og vores dygtige medarbejdere, som alle har ydet en kæmpe indsats.

 

hoved- & total - entrepriser

In-situ beton

jord & kloak

nybyg & renovering