Rampe til tunnel Tranbjerg

Jord-, kloak- og betonarbejde for Århus kommune. Eksisterende trapper og støttemure fjernet og ny in-situ støbt rampe etableret med forbedret gennemkørselsforhold for cyklister.

2011-2012