Møllegade Skanderborg

Jord-, kloak-, beton-, belægnings- og gartnerarbejde i forbindelse med opførelse af ejligheder, Møllegade i Skanderborg.
Arbejdet har omfattet udgravning/oprensning/håndtering af forurenet jord samt støbning af fundamenter for  p-kælder samt rampe i in-situ beton.

2007-2008