Lidl Viby

Jord-, kloak-, belægnings- og gartnerarbejde i forbindelse med opførelsen af ny Lidl butik samt etablering af 5000 m2. p-plads.
Oprensning og sortering af forurenet jord samt bortkørsel. Udgravning af blød bund samt etablering af sandpude.

2007