Havkærparken Tilst

Jord-, kloak-, beton-, belægnings- og gartnerarbejde i forbindelse med opførelse af 2800 m2. autismecenter med 36 boliger. 

2013-2015