Frederiksberg Skole

Jord-, kloak-, belægnings- og gartnerarbejde samt inventar til skolegård. I forbindelse med opførslen af ny midtby skole i Århus.
Arbejdet har omfattet udgravning af 20.000 m3 jord, oprensning af 8.200 tons forurening, affald og slaggere. Samt etablering af ny skolegård, herunder alt legepladsinventar.

2014-2016