Danske Bank - Nyt finanscenter Århus

Enkon udfører jord-, kloak-, og betonarbejde ifm. opføring af nyt finanscenter til Danske Bank.

Oprensning af forurenet jord samt opgravning af eksisterende fundamenter.

Bygningen er på 2000 m2 i 6 etager med fuld kælder hvor der etableres 2500 m2 parkering.

 

2017-