Danish Agro - Havnen Århus

Jord-, kloak- og betonarbejde i forbindelse med opførelsen af ny lagerhal på 7800 m2 samt udvidelse af eksisterende hal med 2800 m2.

2015-